ازدواج و نبود حضور خدا

ازدواج و نبود حضور خدا

خیلی کوتاه از دغدغه ای که هرازگاهی اینور و آنور میشنوم می نویسم .....چه بسیار افرادی که معتقدند که واسطه ازدواج خداست. این خداست که دو نفر را به هم می رساند و این خداست که بانی آشنایی را فراهم می آورد و این خداست که باعث می...

ادامه مطلب ...