آرشیو "فرهنگی"

آتش به جان…

آتش به جان…

  آتش به جان... امروز آتش، دست از جان آتش به جان های عزیز ما برداشت و تنشان به خاک سپرده شد تا بلکه کمی سرد شود. تن آنان شاید سرد شود اما دل ما هنوز در پلاسکو می سوزد. دل ما به عشق آنان گداخته شده است و یادشان زمان می برد...

ادامه مطلب ...
روز مادر با طعم هیپوکندریا

روز مادر با طعم هیپوکندریا

سرکلاس آزمونهای روانی در ذیل تفسیر MMPI، رسیدم به هیپوکندریا. هیپوکندریا اولین مقیاس بالینی MMPI است و شکوه های بیمارگونه، شکوه های بدنی و نگرانی بیش از حد درباره سلامتی بدن را شامل می شود. در توضیح این اختلال و برای فهم مطلب...

ادامه مطلب ...