در پی درخواست بهزیستی مه ولات مبنی بر ارائه پرسشنامه ای برای سنجش علل طلاق در شهرستان، ابوالفضل سعادتی، مشاور خانواده در نامه ای به تشریح چگونگی عملکرد سنجش طلاق پرداخت. 

متن نامه ارسالی بدین شرح است: 

حضور محترم کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان مه ولات

جناب آقای مهدیزاده

سلام علیکم

احتراما بدینوسیله طرح توجیهی سنجش طلاق شهرستان مه ولات، به حضور ارسال می دارد.بر اساس تحقیقات اینجانب در زمینه علل سنجش طلاق، متاسفانه هیچ پرسشنامه تراز شده ای در ایران وجود ندارد که با استفاده از آن بشود علل طلاق در شهر یا جامعه ای شبیه به آن را سنجید و هر آنچه هست یا پرسشنامه های محقق ساخته هستند و یا محققین به صورت غیر مستقیم و با استفاده از سنجش هایی نظیر پرسشنامه های تعارضات زناشویی، دلزدگی زناشویی، کیفیت زناشویی، رضایت زناشویی و … و مقایسه نتایج آن به عللی دست یافتند. در نهایت با استفاده از یافته ها، پیشنهاد می شود برای سنجش طلاق موارد زیر لحاظ گردد.

۱ جامعه آماری

برای سنجش طلاق ابتدا باید جامعه آماری مد نظر مشخص گردد. در واقع پرسشنامه قرار است بر روی چه طیفی از مردم انجام گیرد؟ عموم مردم، زوجین اعم از زوجین سالم و یا زوجین دارای تعارض، زوجین در آستانه طلاق، زوجین طلاق گرفته و …. هر کدام می توانند جامعه آماری تحقیق را تشکیل دهند. لذا اولین گام در این زمینه مشخص نمودن جامعه آماری است.

ضمنا اینکه جامعه آماری کجا و چگونه انتخاب شوند نیز حائز اهمیت است. کل شهر، پارکی خاص، دادگاهی خاص، قسمتی از شهر و …. می تواند در این زمینه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گیرد.

 ۲ پرسشنامه

پرسشنامه به دو طریق انجام گردد:

۱ استفاده از پرسشنامه های موجود در جامعه نظیر پرسشنامه های تعارضات زناشویی، دلزدگی زناشویی، کیفیت زناشویی، رضایت زناشویی و … و مقایسه نتایج آن با یکدیگر

۲ استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته که به دو صورت قابل انجام است.  

روش اول: سنجش طلاق به صورت سوال بسته پاسخ

در این روش، پرسشگر به طرح سوال به صورت بله/خیر می پردازد.

نمونه ای از پرسشنامه بسته پاسخ، به پیوست همین نامه به حضور ارسال می گردد.

روش دوم: سنجش طلاق به صورت سوال باز پاسخ

در این روش، پرسشگر مخاطب را در پاسخ به سوال آزاد می گذارد و به پرسشی آزاد می پردازد.

نمونه ای از سوالات باز پاسخ به شرح زیر می باشد:

  • به نظر شما علت اصلی طلاق در شهرستان مه ولات چیست؟
  • علل فرهنگی اجتماعی طلاق در شهرستان مه ولات چیست؟
  • علل اخلاقی مذهبی طلاق در شهرستان مه ولات چیست؟
  • علل اقتصادی طلاق در شهرستان مه ولات چیست؟

در اینگونه پرسش ها، مخاطب در پاسخگویی آزاد است و هر گونه پاسخی که بدهد، به عنوان یکی از علل شناسایی و مورد توجه قرار می گیرد. حسن سوال باز پاسخ در این است که مخاطب، گاها به عللی می پردازد که در ذهن پرسشگر نیست و باعث بازشدن فضای ذهنی پرسشگر می شود.در نهایت پیشنهاد می شود، برای سنجش طلاق، ابتدا جامعه آماری را مشخص کرده و سپس پرسشنامه ای تهیه و آنرا بین جامعه آماری مدنظر پخش کنید. در نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده به ارزیابی نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته و به نتایج مدنظر دست یابید.

 

با آرزوی موفقیت برای شما و همکاران محترمتان و کاهش طلاق در جامعه

ابوالفضل سعادتی مشاور خانواده  

%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-11

%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-22

%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-1

%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-2

%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-3