IMG_2592

صبح امروز، ابوالفضل سعادتی؛ کارشناس ارشد مشاوره خانواده در جمع مشاوران مدارس در ناحیه ۴ مشهد مقدس در سالن اجتماعات دبیرستان شهید هاشمی نژاد مشهد، به آموزش مشاوره پیش از ازدواج(PMC ) پرداخت.  

IMG_2590