چهارمین جلسه از سری جلسات تربیت فرزند
فردا چهارشنبه ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴
سالن کنفرانس دبیرستان شفا
مدرس : ابوالفضل سعادتی – کارشناس ارشد مشاوره خانواده
ساعت ۱۷ الی۱۹

photo_2016-03-01_11-49-22