سلام به شماکه قصد ازدواج دارید

لطفا قبل از ازدواج فرم های زیر را تکمیل کنید(مشاوره پیش از ازدواج)

لطفا قبل از ازدواج فرم های زیر را به صورت کامل و مفصل پر کنید. سعی کنید از ایده آل هایتان بنویسید و فقط جلوی پایتان را نبینید. یادتان باشد خواستن توانستن است و انسان آنی می شود که می اندیشد .

فرم الف و ب مراجع