سومین جلسه از سری جلسات تربیت فرزند

فردا چهارشنبه ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

سالن کنفرانس دبیرستان شفا

مدرس : ابوالفضل سعادتی – کارشناس ارشد مشاوره خانواده

ساعت ۱۷ الی ۱۹ 

برخورد با نوجوان2Copy(4)