سلسله جلسات تربیت فرزند

آموزشگاه علمی به اندیشان با همکاری مرکز مشاوره نگین سلامت برگزار می کند:

سلسله جلسات تربیت فرزند

راه کارهای برخورد با نوجوان

۴ جلسه – هزینه ۵۰ هزار تومان

مدرس : ابوالفضل سعادتی (کارشناس ارشد مشاوره خانواده)

مکان : سالن کنفرانس دبیرستان شفا

بلوار فردوسی – حد فاصل بین چهارراه مهدی و چهارراه فرامرز عباسی

جلسه اول – چهارشنبه – ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴

جلسه دوم- چهارشنبه – ۲۸/ ۱۱ / ۱۳۹۴

جلسه سوم- چهارشنبه – ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۴

جلسه چهارم- چهارشنبه – ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۴

برخورد با نوجوان2Copy(4)