فردا پنجشنبه ۴آذر اولین جلسه از سری سلسله جلسات بهبود روابط زوجین ساعت ۹تا۱۰ صبح با حضور استاد محترم جناب آقای ابوالفضل سعادتی برگزار می شود.

photo_2016-11-23_22-08-52

 

مکان حسینیه:

قاسم آباد- بلوار استاد حسابی – حسابی۳۴/۱ – پشت ساختمان مسجد امام محمد باقر (ع)
تلفن:۳۶۲۲۲۱۹۱

لطفا برای ثبت نام و شرکت در کارگاه بهبود روابط زوجین به حسینیه مراجعه نمایید.