زندگی در پناه داعش با چاشنی امنیت

ابوالفضل سعادتی(مشاور خانواده)

ساعت؛ دقایقی مانده به ۲ تاریکی مطلق تمام فضای خانه، کوچه  و خیابان را پر کرده است. چراغ مطالعه را خاموش میکنم و به سمت اتاق خواب می روم. تازه عروس بر روی تختخواب به خوابی عمیق فرو رفته است. آرام کنارش دراز می کشم، اندکی تکان می خورد و باز به خواب می رود. غرق در افکار روزانه ام می شوم و ناخودآگاه به یاد تصویر اخبار شبانگاهی از داعش می افتم. تصویری در لفافه از سر بریدن طفلی نونهال در سوریه. تمام ذهنم اشغال این اشغال است. داعش تمام افکارم را پر می کند و به ناخودآگاه خواب از سرم می پرد. لحظه ای تصور چندان کار مشکلی نیست. شهر در اشغال مردانی کثیف­النطفه و تو و تازه عروست در خانه. خانه به خانه می آیند. ترس، انیس خلوت مردمان شهر است. هر لحظه، یک نفر بیقرار، پرده خانه را آرام به کنار می زند تا که رصد کند، حرکات این نامردان و نامردمان را. خانه به خانه می آیند. مردان جوان را یک به یک از خانه می برند تا که قربانی اش کنند و زنان جوان را یک به یک می برند تا که قربانی اش کنند. زن و مرد، هر دو قربانی یک تفکرند، اما نوعش کمی متفاوت است. مرد را به جایی می برند و زن را به جایی و چه نامیمون فصالی است فصال این زوج جوان. براستی که مرد دوبار می میرد و زن نیز دوبار. تمام جسم و روحم به یکباره درد می گیرد. غم و شادی عجیبی در لحظه وجودم را در برمی گیرد. غمی شدید از وجود مردمانی از جنس شیطان، اهریمنانی ناپاک، حرام زادگانی نااهل، و غمی شدیدتر برای هم نوعانم در آنسوی مرزها، آنان که باخون دل صبح را به شب می رسانند و چشم انتظار نگاه مردانی از جنس سیاست و متاسف از اینکه هیچ از دستم بر نمی­آید تا که ارزانی شان دارم مگر دعایی برای آزادی و امنیتشان و آرزویی برای فرج تا که بیاید و همه چیز بر وفق مراد شود و غرق در همین افکار شادی نسبتا شیرینی از بابت وجود امنیت در کشورم حالم را کمی مساعد می کند. تازه عروس خواب است، اما بی شک تازه عروس های بسیاری چشم به راه مردانی هستند که امنیت این مرز و بوم را تامین می کنند. آنانی که چون شیر، از هیچ چیز هراسی ندارند و دلشان بسته به دل مولایشان قرص و محکم است. امید که خداوند آرامش، قلب سلیم، اولاد صالح، پیری با برکت، سعادت دنیا و آخرت ارزانی شان دارد و در نهایت با سالار شهیدان مشهورشان کند.

خدایا!!! تورا شکر به واسطه این امنیت. شکر شکر شکر.  

ابوالفضل سعادتی مشاور خانواده – www.gallerykalemat.ir

1111