زمان یا مکان!!!! مسئله این است(ابوالفضل سعادتی- مشاور خانواده) 

برخوردی روانشناسانه با مقوله حرکت/تلنگری خیلی خیلی ساده

سلام

حرکت جزء لاینفک زندگی همه موجودات است / در این بین حرکت برای انسان از یک معنی و اعتبار خاصی برخوردار بوده و هست و خواهد بود/حرکت برای انسان به همان اندازه واجب و ضروری است که خوردن،آشامیدن ، خوابیدن و … حیاتی است. در این نوشتار صحبت در باب حرکت و چگونگی اجرای آن ملاک و منظور نویسنده نیست بلکه حرف این نوشته از جنس یک تلنگر روانشناسانه است که امید آن می رود ضمن توجه و بکارگیری آن مفید واقع گردد. واما…. با فرض قبول حرکت این لازمه بی چون و چرای زندگی باید نوشت :

عزیزان و یاران گرامی : گاهی در زندگی باید با سرعتی آهسته پیاده روی کرد و برخی اوقات از زندگی را هم باید با تمام توان دوید. آنجایی که زمان برای آدمی مهم تر از مکان است باید ضمن توجه به همه جوانب زندگی،با تمام سرعت وشتاب ممکنه دوید تا اینکه سوار بر زمان گشته و از غافله آن عقب نیفتاد. دوران تحصیل نمونه ای است از این دست حرکت ها که آدمی باید سوار بر زمان گشته و  هر چه سریعتر فرآیند تحصیل را به پایان برساند. و اما آنجایی که مکان برای ما مهم تر از زمان است باید آهسته گام بر داشت و  نیم نگاهی به اطراف و پیرامون خود داشته باشیم. دوران زندگی و خصوصا آنجایی که در کنار عزیزان خصوص پدر و مادر سپری می شود از جمله موارد حرکتی است که آدمی باید بجای محاسبه زمان به مکان توجه داشته باشد و از بودن در کنار آنانی که دوستشان دارد لذت و نهایت بهره مندی را ببرد. یادمان نرود که تا اینجای زندگیمان چه بسیار حرکت هایی که بدون توجه به بعد زمانی و مکانی آن، از دست رفته است. پس به وقت زمان، زمان را و به وقت مکان، مکان را دریابید.

ابوالفضل سعادتی – مشاور خانواده 

زندگی را درک کن.زیرا آخر جاده ی زندگی تابلویی هست که روی آن نوشته:

دور زدن ممنوع – حتی شما فرشته مهربون