روز شمار هفته سلامت روان سال ۱۳۹۵
كيفيت زندگي مطلوب، همواره آرزوي بشر بوده و هست. در ابتدا رفاه و طول عمر بيشتر، معني كيفيت زندگي بهتر را داشت، اما امروزه كيفيت زندگي در نقطه مقابل كميت قرار گرفته و با توجه به ابعاد گسترده سلامتي تعريف مي شود و منظور از آن سالهايي از عمر است كه همراه با رضايت، شادماني و لذت بخشي باشد. در این میان، کیفیت زندگی رابطه مستقیم با سلامت روان دارد. زندگی زمانی از کیفیت خوبی برخوردار است که فرد از سلامت کامل روان برخوردار باشد. سلامت روان، مقوله ایست که باید بیش از پیش به آن توجه داشت و قرار دادن هفته ای به این منظور، نشان از اهمیت آن نزد اهالی سیاست، منطق و قانون گذاری است. موضوع سلامت روان زمانی حیاتی تر می شود که متوجه می شویم از هر ۴ نفر ایرانی، یک نفرمان حالش خوب نیست. در واقع، بیش از ۱۸ میلیون ایرانی دچار اختلال روان هستند. این یعنی ۲۳ درصد افراد جامعه از نوعی اختلال روانی شامل افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیتی و… رنج می برند. لذا توجه به سلامت روان در جامعه نه تنها ضروری بلکه شاید گفت جزء واجب ترین امور این روزهای جامعه است. ابوالفضل سعادتی – مشاور خانواده 

photo_2016-10-16_21-35-59