اولین جلسه از گروه درمانی با رویکرد اکت به همراه مطالعه کتاب آیین زندگی دیل کارنگی به پایان رسید.
در این جلسه ابتدا اعضا با یکدیگر آشنا شدند و سپس برخی قوانین گروه به اعضا آموزش داده شد. در ادامه با توجه به توافق همه اعضا در مورد اضطراب بحث شد و موارد زیر توسط اعضا پیشنهاد شد:
اضطراب در قبال افراد معمولا به دو گونه است:
یا این افراد آشنا هستند و یا این افراد آشنا نیستند و به عبارتی غریبه هستند
در قبال افراد آشنا عنوان شد که آخرین راه، کنار گذاشتن این افراد است و در قبال افراد غریبه می تواند اولین راه، کنار گذاشتن افرادی باشد که برای ما ایجاد اضطراب کرده اند.
در واقع اگر اضطراب ایجاد شده از طرف اعضای نزدیک ما نظیر پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و یا فرزند بود قاعدتا آخرین راه کنار گذاشتن آن هاست ولی اگر این اضطراب از سوی یک همکار، دوست یا فردی غریبه بود به راحتی می توان این فرد را کنار گذاشت. کنار گذاشتن این فرد به معنای حذف منبع اضطراب است و این موضوع می تواند به عنوان یک راه حل خوب تلقی شود.
در ادامه در قبال افراد آشنا عنوان شد که می شود برای افکار غیر منطقی مان، افکار منطقی نوشت. در وااقع در قبال اضطراب و موارد غیر منطقی زندگی می توان نشست و مطلب منطقی نوشت و در واقع فکرهایی جدید و منطقی و به تبع آن رفتار منطقی جایگزین رفتار غیرمنطقی می شود.
در ادامه توسط یکی از اعضا دو کتاب: تئوری انتخاب ویلیام گلسر و وضعیت آخر هریس پیشنهاد شد. در نهایت اعضا ضمن ابراز رضایت از جلسه کمی از زمان برگزاری جلسه(دوشنبه ساعت ۵) گله مند بودند که مقرر شد در جلسه بعد برای رسیدن به یک زمان مورد توافق اعضا بحث شود.
عکس ها و تصاویر اولین جلسه در ادامه براتون ارسال می شه. در صورت تمایل می تونین در جلسات بعدی به گروه بپیوندید. در ضمن به زودی نظر اعضا رو درمورد گروه اینجا میزاریم 😊😊

 

photo_2016-10-16_21-43-43