IMG_4026

اولین جلسه از سلسله جلسات تربیت فرزند، با حضور تنی چند از والدین گرامی در محل سالن کنفرانس دبیرستان شفا برگزار گردید. در این جلسه ابوالفضل سعادتی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده در ابتدا؛ خانواده را کارخانه آدم سازی معرفی نمود و افزود اگر کارخانه خوب عمل کند محصول خوب و پرفروشی به بازار ارائه می دهد ولی اگر در هر جای کارخانه خللی وارد شود نه تنها محصول بدی خروجی خواهد داد، بلکه گاها خود کارخانه زیر سوال می رود. وی افزود خانواده نیز کارکردی شبیه به کارخانه دارد و اگر عملکرد خوبی داشته باشد، فرزند شایسته و صالحی تحویل جامعه می گردد و اگر بنا به هر دلیلی کارکرد ناقصی داشته باشد نه تنها فرزند خانواده با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد بلکه شاید هرگز نتواند در جامعه فرد موفقی شود. این فعال حوزه خانواده در ادامه به ارائه آماری از انحرافات و بزه های اجتماعی که نوجوانان با آنها درگیر هستند پرداخت و سپس به تشریح انواع خانواده به لحاظ عاطفی و ساختاری اشاراتی نمود. وی گفت خانواده به لحاظ ساختار عاطفی به ۴ گروه ذیل تقسیم می شود:

۱- مشخصات خانواده با ساختار آزاد منشانه با استفاده از روش عقلانی در کلیه ی شئون زندگی

۲- مشخصات خانواده با ساختار بي قيد و بند و بی کنترلی

۳- مشخصات خانواده با ساختار ديكتاتوري و مستبدانه

۴- مشخصات خانواده با ساختار تركيبي

و به لحاظ ساختار رفتاری به ۴ گروه :

۱- كنترل زياد، محبت كم

۲- كنترل كم، محبت زياد

۳- كنترل كم، محبت كم

۴- كنترل كافي، محبت كافي

تقسیم می شود که وی ویژگی های هر خانواده و نیز مشخصات فردی فرزندان این خانواده ها را کاملا تشریح نمود.

IMG_4027