ابوالفضل سعادتی با حضور در جمع صمیمی والدین دانش آموزان پایه نهم دبیرستان صاحب الزمان(عج) ناحیه ۴ به تشریح چگونگی روند هدایت تحصیلی پرداخت.

photo_2016-04-25_09-55-44

photo_2016-04-25_09-55-48

photo_2016-04-25_09-55-27

photo_2016-04-25_09-55-36

photo_2016-04-25_09-55-40